Διεθνής Ημέρα Μη Βίας

2 Οκτωβρίου – Διεθνής Ημέρα Μη Βίας