Ημέρα Μνήμης

Ημέρα Τρανς Μνήμης – TDoR 2020
Διεθνής ημέρα τρανς μνήμης
Διεθνής Ημέρα Τρανς Μνήμης – TDoR 2020