Μαρία Γαβουνέλη

Η ΕΕΔΑ μπροστά στο μέλλον
Ruth Bader Ginsburg: Μια μικροσκοπική γυναίκα, μια τεράστια παρουσία