Μηδενική Ανοχή

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ: Κανένα ανάπηρο ή εμποδιζόμενο άτομο μόνο του