Πανελλαδική Φιλοζωϊκή και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

Φιλοζωϊκή Ομοσπονδία: Μένουμε μαζί με τα ζώα μας και δεν τα εγκαταλείπουμε