Τρανσφοβική επίθεση

Τρανσφοβική επίθεση στο Πανεπιστήμιο Πάτρας.
Τρανσφοβική επίθεση έξω από Γυμνάσιο στο Κουκάκι