Αdam

Μακριά απ’ τον κίνδυνο και το μίσος η ζωή του γίνεται θεατρικό έργο.