Άννα Ρούλινγκ

15 Αυγούστου: Άννα Ρούλινγκ (1880-1953)