Ανταρκτική

Για πρώτη φορά το Pride γιορτάστηκε στην Ανταρκτική