Ανθρώπινα Δικαιώματα

Μαρίνα Γαλανού: «Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχουν ιδεολογία»
Η ΕΕΔΑ μπροστά στο μέλλον