Ανθρώπινα Δικαιώματα

Που είναι η απόδειξη;
«Πρέπει να διαβάσουμε 460 λέξεις την ώρα μέχρι τη Δευτέρα»