Απόψεις

Έλληνας μάγκας και νταής
Η αλληλεγγύη είναι πηγή ζωής
Να τους πείτε να με γράψουν «Λησταρχίνα»!
Ναι, αλλά τι θα έκανες αν έμπαιναν στο σπίτι σου;
Ποιος οπλίζει το χέρι τους;