ΑΠΘ

Έμφυλη βία και εκμετάλλευση στο διαδίκτυο
Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα τον μη έμφυλο λόγο
Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ – Χρήση μη σεξιστικής γλώσσας
«Η παραμονή στο σπίτι δε σημαίνει ανοχή στη βία»