άστεγοι

STEPS: #ΔενΈχουμεΣπίτι
Οι ευάλωτοι του διπλανού δρόμου