αστυνομική αυθαιρεσία

Πραγματικά αδιανόητη απόφαση.