Μπότοξ

Η θεραπευτική χρήση της βοτουλινικής τοξίνης στο πρόσωπο και τον τράχηλo