χαρακτηριστικά φύλου

Ένα, δύο, τρία, πολλά-πολλά φύλα!