Χορευτής μπαλέτου

17 Σεπτεμβρίου: Sir Frederick Ashton