Χορογράφος

24 Δεκεμβρίου: Ρόμπερτ Τζέφρεϊ
29 Αυγούστου: Morris, Mark (b. 1956)
17 Σεπτεμβρίου: Sir Frederick Ashton
24 Δεκεμβρίου: Ρόμπερτ Τζέφρεϊ