διαδικτυακή εκδήλωση

Zero waste workshop: “Θησαυροί από τα σκουπίδια μας”
Διαδικτυακή Εκδήλωση: Εργοθεραπευτική Πρακτική και ΛΟΑΤΚΙ+ Ζητήματα
Έμφυλη βία και εκμετάλλευση στο διαδίκτυο
Ίντερσεξ Δικαιώματα και Διεκδικήσεις στην Ελλάδα