Διαφορετικότητα

Δεν είμαστε όλοι οι τρανς άνθρωποι ίδιοι