διακρίσεις

Εστιατόριο στο Ναύπλιο έδιωξε ομόφυλο ζευγάρι.