διεμφυλική

Tην πύλη του Κοινοβουλίου διέβησαν δύο διεμφυλικοί