Διεθνές Φεστιβάλ Γκ.Λ.Α.Τ. Ταινιών Θεσσαλονίκης

19ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης LGBTQI Ταινιών
18 Διεθνές Φεστιβάλ Γκ.Λ.Α.Τ. Ταινιών Θεσσαλονίκης.