Διεθνές Συνέδριο Πρόληψης HIV

Πώς να αντιμετωπιστεί η λανθασμένη ταξινόμηση των τρανς γυναικών.