Διεθνής Αμνηστία

ΕΚΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΜΝΗΣΤΙΑ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΖΑΚ (ZACKIE)
«Πρέπει να διαβάσουμε 460 λέξεις την ώρα μέχρι τη Δευτέρα»