Διεθνής Ημέρα Τρανς Μνήμης

Ημέρα Τρανς Μνήμης – TDoR 2020
Διεθνής ημέρα τρανς μνήμης