δικαίωμα στην άμβλωση

Επίθεση των Ρεπουμπλικάνων στο δικαίωμα στην άμβλωση.