δικαίωμα στη ζωή

Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχουν εκ περιτροπής εφαρμογή: Η θανατική ποινή ακόμη και για την περίπτωση δολοφονιών μίσους, είναι απαράδεκτη.

Ελλάδα: Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019 | 16:28 Γράφει η Μαρίνα Γαλανού | Σύντομο σχόλιο |  T-zine.gr   Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχουν εκ περιτρο...