Δικαιώματα

Για την οριστική εξάλειψη των Μανωλάδων
Το πρώτο κομμωτήριο της Ινδίας που διευθύνουν τρανς άνδρες