Δικαιώματα

Ενάντια στο σεξισμό και στο ρατσισμό
Ψήφισμα: Η Ευρώπη υπέρ μιας ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής χωρίς διακρίσεις
Στείλε το μήνυμα – Pass the message Vol.2
Φυλλάδιο για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου