Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Δεν θα μας τρομάξει καμία γκλίτσα και κανένας τσοπάνης
Δικηγόροι προτείνουν τη στήριξη του Athens Pride από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών