Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών

«Ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της κρίσης»