Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας

2 Οκτωβρίου – Διεθνής Ημέρα Μη Βίας
Στα πούπουλα οι κατηγορούμενοι