δήμαρχος τρανς άνδρας

Στην Ιταλία για πρώτη φορά εκλέχθηκε δήμαρχος τρανς άνδρας