Δήμητρα Κογκίδου

Η κουλτούρα του βιασμού…στη μικρή οθόνη
Θεματική Εβδομάδα 2018-2019: «Έμφυλες Ταυτότητες»
Εκδήλωση για τους Τρανς-Ανθρώπους στο ΑΠΘ