Δολοφονίες Τρανς ανθρώπων

Η «ασφαλής χώρα – φυλακή» του Ερντογάν
2 Οκτωβρίου – Διεθνής Ημέρα Μη Βίας
Εν ψυχρώ δολοφονία τρανς οδηγού ταξί, πατέρα τεσσάρων παιδιών