Δολοφονίες τρανς γυναικών

19η καταγεγραμμένη δολοφονία τρανς προσώπου στις ΗΠΑ για το 2019