ΔΥΠΑ

Συμμετοχή του ΣΥΔ σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Δ.ΥΠ.Α.