ΕΕΔΑ

Δήλωση ΕΕΔΑ για την πυρκαγιά στη Μόρια και την επόμενη ημέρα
ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Β. ΔΗΜΑΚΗ