Εγκλήματα μίσους

35 δολοφονίες τρανς προσώπων μέσα σε ένα μήνα