Αικατερίνη Γεωργιάδου

Καταδικαστική απόφαση για την τρανσφοβική επίθεση στη Θεσσαλονίκη