Εκκλησία της Αγγλίας

“Είμαι gay” παραδέχεται επίσκοπος της Εκκλησίας της Αγγλίας μετά από απειλές