Εκπαίδευση

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Β. ΔΗΜΑΚΗ
Σχολεία στο New Jersey ξεκινούν ΛΟΑΤΚΙ προγράμματα σπουδών.
Διήμερο Συνέδριο Εκπαιδευτικών 2017 από το Πολύχρωμο Σχολείο