Εκπαιδευτικό σεμινάριο

Διήμερο Συνέδριο Εκπαιδευτικών 2017 από το Πολύχρωμο Σχολείο