Εκπαιδευτικό σεμινάριο

BRING – IN: Πρόσκληση συμμετοχής σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Αναγνωρίζοντας τα σημάδια κακοποίησης/προσεγγίζοντας το θύμα
Διήμερο Συνέδριο Εκπαιδευτικών 2017 από το Πολύχρωμο Σχολείο