Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Περίπατος κατά των Διακρίσεων 2021 – Φέτος, στηρίζουμε!
«Πρέπει να διαβάσουμε 460 λέξεις την ώρα μέχρι τη Δευτέρα»
Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: «Το τέλος της ιερής ασυλίας»