Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

«Πρέπει να διαβάσουμε 460 λέξεις την ώρα μέχρι τη Δευτέρα»