αιμοδοσία

Απόφαση ορόσημο: Ευκολότερη η αιμοδοσία για γκέι και bi άνδρες στην Αγγλία
Γιατί δεν μπορώ να δώσω αίμα…
Εθελοντική αιμοδοσία με βάση την Αρχή της μη Διάκρισης
Διακρίσεις στην αιμοδοσία με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό