Επιστήμονες

Δεν υπάρχει «γκέι γονίδιο», είναι πιο πολύπλοκο
Και δεύτερη διάψευση για υποστηρικτή του Μόρφου
Δίνουν μορφή στο παραλήρημα Μόρφου