Επιτροπή Φύλου και Ισότητας ΑΠΘ

Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ – Χρήση μη σεξιστικής γλώσσας
«Η παραμονή στο σπίτι δε σημαίνει ανοχή στη βία»
Εκδήλωση για τους Τρανς-Ανθρώπους στο ΑΠΘ